HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 9 2020

Xêmina Hình học tính toán
Finding Perimeter Constrained Convex Hulls in 2D
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Hình học đại số
The Hodge decomposition theorem
Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng (Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội)

Xêmina Hình học tính toán
Finding Perimeter Constrained Convex Hulls in 2D (cont.)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Improperly Efficient Solutions in a Class of Vector Optimization Problems
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Xêmina Hình học giải tích
Introduction to knot theory (part 2)
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi

Xêmina Hình học đại số
The Abel Theorem
Báo cáo viên: Nguyễn Mạnh Linh (École normale supérieure)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Birationality centers and Cremona groups
Báo cáo viên: Evgeny Shinder (University of Sheffield)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Counting sheaves on Calabi-Yau 4-folds
Báo cáo viên: Jeongseok Oh (KIAS)

Xêmina Hình học tính toán
Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm (cont.)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Improperly Efficient Solutions in a Class of Vector Optimization Problems
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Xêmina Hình học giải tích
Introduction to knot theory (part 3)
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi

Xêmina Hình học đại số
Định lý ngược Jacobi
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Integer programming and related topics
IP formulations of sets
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Xêmina Hình học tính toán
Convex rope problem
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Integer programming and related topics
Recovery robust school timetabling
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Phương (Đại học Sư phạm Hà Nội 2).

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Lý thuyết biểu diễn của siêu đại số Lie gl(m/n)
Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo “Sinh viên nghiên cứu khoa học Viện Toán học 2020”
Viện Toán học, 24-25/9/2020

Xêmina Hình học giải tích
Quantum invariants of knots (part 1)
Báo cáo viên: Nguyễn Anh Hùng (ĐH Pisa, Italia)

Tháng 8 2020

Hội nghị, hội thảo
INTERNATIONAL GRADUATE SUMMER SCHOOL 2020
Hanoi, 03-14/8/2020

Xêmina Hình học đại số
Định lý Riemann-Roch
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Geometry and moduli of polarised varieties
Báo cáo viên: Birkar Caucher (Fields medal 2018)

Xêmina Hình học đại số
The Serre Duality Theorem
Báo cáo viên: Nghiêm Trần Trung (École normale supérieure)

Bài giảng viện
Tangency varieties and application
Báo cáo viên: PGS TS Phạm Tiến Sơn (Trường ĐH Đà Lạt)

Xêmina Hình học tính toán
A lower convex hull algorithm for finding Delaunay triangulations in 2D
Người báo cáo: Trịnh Minh Đức

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC lần thứ 18
Hòa Lạc, 20-22/08/2020

Xêmina Hình học đại số
Functions with prescribed principle parts
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học - NUS)

Xêmina Hình học tính toán
A lower convex hull algorithm for finding Delaunay triangulations in 2D (cont.)
Người báo cáo: Trịnh Minh Đức

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo “The Mordell-Weil Theorem”
Tuần Châu – Quảng Ninh, 26-27/8/2020

Xêmina nghiệp vụ văn phòng
Tìm hiểu các quy định và thực hành liên quan đến công tác đấu thầu qua mạng
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Anh

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Automorphism groups of smooth hypersurfaces
Báo cáo viên: Xun Yu (Tianjin University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Rationality of quotients of Abelian varieties and computer algebra
Báo cáo viên: Tuyen Trung Truong (University of Oslo)

Tháng 7 2020

Xêmina Hình học giải tích
Introduction to knot theory I
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi

Xêmina Hình học tính toán
Aircraft type recognition based on a convolutional neural network (CNN)
Báo cáo viên: Hồ Đức Hiếu

Xêmina Hình học đại số
Etale Morphisms
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
The topological complexity of configuration spaces of odd dimensional spheres P.II
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Xêmina Xác suất và thống kê
On Salem-Zygmund Central Limit Theorem
Báo cáo viên: Guillaume Poly (Rennes, France)

Xêmina Hình học đại số
The Finiteness Theorem
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học)

Hội nghị, hội thảo
Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems
Hà Nội, 24/7/2020

Hội nghị, hội thảo
AMC-2020 Satellite Workshop on Nonlinear Analysis and Optimization Theory
Hoa Lu University, Ninh Binh; July 25-27, 2020

Xêmina Hình học đại số
Etale morphisms II
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
The Exact Cohomology Sequence
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng (Đại học sư phạm Hà Nội)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới