HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 28 Tháng 8 2020
Thứ sáu 28 Tháng 8 2020
14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Automorphism groups of smooth hypersurfaces
Báo cáo viên: Xun Yu (Tianjin University)

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Rationality of quotients of Abelian varieties and computer algebra
Báo cáo viên: Tuyen Trung Truong (University of Oslo)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới