HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Some characteristics of the convex hulls and the orthogonal convex hulls of images of aircrafts in 2D (cont.)
Báo cáo viên: Hồ Đức Hiếu

Thời gian: 14h ngày 11/8/2020

Hình thức: Online via google meet: https://meet.google.com/fgc-ahcu-sio

Dial-in: (US) +1 631-616-9366 PIN: 660 496 817#
(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027

hoặc e-mail đến Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Lưu ý: cần tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của google meet)

Trở lại

Công bố khoa học mới