HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Định lý Riemann-Roch
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Nội dung: Mục tiêu của bài nói là trình bày Định lý Riemann Roch và ứng dụng của định lý này trong việc chứng minh một diện Riemann compact là một đường cong đại số

Thời gian: 17h30, thứ năm, 06/08/2020.

Hình thức: Online trên Zoom. Link dưới đây

https://us04web.zoom.us/j/74914721760?pwd=L1VOOGEwVHZTb2htejBjUzd6aDlsdz09

Toàn văn báo cáo xem tại đây

Trở lại

08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới