Tủ sách Viện Toán học

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về các sách tham khảo tiếng Việt về toán của sinh viên các trường Đại học, nghiên cứu sinh, cán bộ nghiên cứu và ứng dụng toán học từ đầu năm 2000 Viện Toán học quyết định xuất bản các bộ sách Toán cao học và Toán cao cấp. Tuy khác nhau về tên gọi, nhưng các cuốn trong cả hai bộ sách này đều đề cập đến hầu hết các lĩnh vực khác nhau của toán học hiện đại, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến các hướng thời sự của toán học hiện đại. Lúc đầu bộ sách được phối hợp xuất bản với Nhà xuất bản đại học quốc gia.
 Sách có bán ở Thư Viện, Viện  toán học
Xin liên hệ với Thủ thư theo số điện thoại 024 38361121 (414)

  1. Trần Đức Vân, Phương trình vi phân đạo hàm riêng tập 1, 2000
  2. Trần Đức Vân, Phương trình vi phân đạo hàm riêng tập 2, 2001
  3. Vũ Ngọc Phát, Nhập môn lý thuyết điều khiển, 2001
  4. Ngô Việt Trung, Giáo trình đại số tuyến tính, 2001
  5. Nguyễn Đình Công, Lý thuyết hệ động lực, 2002
  6. Đinh Thế Lục, Phạm Huy Điển, Tạ Duy Phượng,  Giải tích các hàm nhiều biến, 2002
  7. Nguyễn Tự Cường, Giáo trình đại số hiện đại, 2003
  8. Phan Đình Diệu, Lôgic toán và cơ sở toán học, 2003
  9. Hoàng Tụy, Hàm thực và giải tích hàm, 2003
10. Hà Huy Bảng,  Lý thuyết không gian Orlicz,   2003
11. Lê Tuấn Hoa, Đại số máy tính: Cơ sở Groebner, 2003
12. Hà Huy Khoái, Phạm Huy Điển, Số học thuật toán, 2003
13. Phạm Huy Điển, Hà Huy Khoái, Mã hóa thông tin - Cơ sở toán học và ứng dụng, 2004
14. Trần Mạnh Tuấn, Xác suất và thống kê, 2004
15. Ngô Đắc Tân, Lý thuyết tổ hợp và đồ thị, 2004
16.  Lê Tuấn Hoa, Đại số tuyến tính: Qua các ví dụ và bài tập, 2005
17. Trần Đức Vân, Công thức kiểu Hopf-Lax-Oleinik cho phương trình Hamilton-Jacobi, 2005
18. Trần Đức Vân, Lý thuyết phương trình vi phân đạo hàm riêng, 2005
19. Đinh Thế Lục, Phạm Huy Điển, Tạ Duy Phượng, Giải tích toán học: Hàm số một biến, 2005
20. Ngô Việt Trung, Lý thuyết Galois, 2006
21. Nguyễn Xuân Tấn, Lý thuyết tối ưu không trơn, 2007
22. Nguyễn Đông Yên, Giáo trình giải tích đa trị, 2007
23. Phùng Hồ Hải, Đại số đa tuyến tính, 2010
24. Ngô Việt Trung, Hình học Đại số, 2012
25. Nguyễn Minh Trí, Recent progress in the theory of semilinear equations involving degenerate elliptic, 2014.
26. Phạm Hoàng Hiệp, Singularities of Plurisubharmonic Functions, 2016.
 
 
LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới