Lịch hoạt động chung

I. Các hoạt động sẽ diễn ra

II. Các hoạt động đã diễn ra


11/2019

10/2019

9/2019

7-8/2019

5-6/2019

 Các hoạt động đã diễn ra

 

3/2019

2/2019

18/02-01/3/2019: SEAMS School on Optimization and Algorithms in Dynamic Environments

12/2018

11/2018

10/2018

09/2018

08/2018

7/2018

6/2018

  • 15/6-17/6/2018: Công đoàn Viện Toán học tổ chức du lịch Cô Tô.
  • 25/6- 29/6/2018: Hội thảo "Arithmetic and geometry of local and global fields", https://viasm2018.sciencesconf.org/

5/2018

 

4/2018

 

3/2018

2/2018

 

1/2018

12/2017

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới