HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Improperly Efficient Solutions in a Class of Vector Optimization Problems
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Thời gian: 9h, ngày 16 tháng 9 năm 2020

Tóm tắt: Improperly efficient solutions in the sense of Geoffrion in linear fractional vector optimization problems with unbounded constraint sets are studied in this paper. We give two sets of conditions which assure that all the efficient solutions of a given problem are improperly efficient. We also obtain necessary conditions for an efficient solution to be improperly efficient. As a result, we have new sufficient conditions for Geoffrion’s proper efficiency. The obtained results enrich our knowledge on properly efficient solutions in linear fractional vector optimization.

Online via google meet:

https://meet.google.com/fgc-ahcu-sio

(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027 hoặc e-mail đến Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Lưu ý: cần tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của google meet)

Trở lại