HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 23 Tháng 9 2020
Thứ tư 23 Tháng 9 2020
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Lý thuyết biểu diễn của siêu đại số Lie gl(m/n)
Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới