Ban Lãnh đạo Viện

 

   lthoa ldv

GS TSKH Lê Tuấn Hoa

Viện trưởng
Phòng làm việc: phòng 204 nhà A5
Email: lthoa AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext 204
Fax. 84 24 37564303

 

 

 

 

 NguyenVietDung

 phung

PGS TS Nguyễn Việt Dũng

Phó Viện trưởng
Phòng làm việc: phòng 202 nhà A5
Email: vietdung AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext 203
Fax. 84 24 37564303

GS TSKH Phùng Hồ Hải

Phó Viện trưởng
Phòng làm việc: phòng 203 nhà A5
Email: phung AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext 203
Fax. 84 24 37564303

 

 

 

Ban lãnh đạo Viện các nhiệm kì trước

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới