Ban Lãnh đạo Viện

 

   phung

GS TSKH. NCVCC Phùng Hồ Hải

Viện trưởng
Phòng làm việc: phòng 204 nhà A5
Email: phung AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext 204
Fax. 84 24 37564303

 

 

 

 

 NguyenVietDung

 

PGS TS NCVCC Nguyễn Việt Dũng

Phó Viện trưởng
Phòng làm việc: phòng 202 nhà A5
Email: vietdung AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext 202
Fax. 84 24 37564303


 

 

 

Ban lãnh đạo Viện các nhiệm kì trước

LAST_UPDATED2
09/05/18, Hội nghị, hội thảo:
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
17/05/18, Hội nghị, hội thảo:
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
25/06/18, Hội nghị, hội thảo:
Arithmetic and geometry of local and global fields
14/08/18, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9
10/09/18, Hội nghị, hội thảo:
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
15/09/18, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Pháp-Nhật-Việt lần thứ 6 về Lý thuyết kỳ dị
23/10/18, Hội nghị, hội thảo:
ALGEBRAIC GEOMETRY IN EAST ASIA

Công bố khoa học mới