Ban Lãnh đạo Viện

 

   phung

GS TSKH. NCVCC Phùng Hồ Hải

Viện trưởng
Phòng làm việc: phòng 204 nhà A5
Email: phung AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext 204
Fax. 84 24 37564303

 

 

cuongdt

TS NCVC Đoàn Trung Cường

Phó Viện trưởng
Phòng làm việc: phòng 203 nhà A5
Email: dtcuong AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext 203
Fax. 84 24 37564303

 

Ban lãnh đạo Viện các nhiệm kì trước

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới