Ban Lãnh đạo Viện

 

Son DT

GS. TSKH. NCVCC Đoàn Thái Sơn

Viện trưởng
Phòng làm việc: phòng 202 nhà A5
Email: dtson AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext 202
Fax. 84 24 37564303

 

 

 

cuongdt

PGS. TS. NCVCC Đoàn Trung Cường

Phó Viện trưởng
Phòng làm việc: phòng 203 nhà A5
Email: dtcuong AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext 203
Fax. 84 24 37564303

 

Ban lãnh đạo Viện các nhiệm kì trước

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới