HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Introduction to knot theory (part 2)
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi

Thời gian: 14h, thứ 5, 10/9/2020

Địa điểm: Phòng 507-508 nhà A6.

Tóm tắt: This is the first lecture of a Mini-course on knot theory and quantum invariants.The topics covered are:

  • A quick introduction to knot theory
  • Yang-Baxter equations, Hopf algebra, quantum group
  • Reshetikhin-Turaev invariants

Trở lại