Cán bộ Phòng Quản lý tổng hợp

 

pndien1

 

Phạm Ngọc Điền
Phó trưởng phòng
Phòng làm việc 206, nhà A5
email: pndien AT math.ac.vn

Anh CNAnh1  nnanh1

 

Cao Ngọc Anh
Thủ quỹ
Phòng làm việc 205, nhà A5
email: cnanh AT math.ac.vn
Nguyễn Ngọc Anh
Kế toán
Phòng làm việc 205, nhà A5
email: nnanh AT math.ac.vn
 ttdac

ltduc1

Trương Trung Đắc
Lái xe
Phòng làm việc 1b, nhà A14

Lê Thanh Đức
Kỹ thuật viên
Phòng làm việc 1b, nhà A14
email: ltduc AT math.ac.vn
 tttha1

pmhien1

Trần Thị Thanh Hà
Kế toán
Phòng làm việc 205, nhà A5
email: tttha AT math.ac.vn

Phạm Minh Hiền
Thư ký tòa soạn Tạp chí ACTA
Phòng làm việc 1c, nhà A14
email: pmhien AT math.ac.vn

 Khuyen

MinhPD

Nguyễn Thị Khuyên
Thư ký tạp chí ACTA
Phòng làm việc 1c, nhà A14
email: ntkhuyen AT math.ac.vn 

Phạm Đức Minh
Lái xe
Phòng làm việc 1b, nhà A14
email: pdminh AT math.ac.vn
 ptngoc1

tvthanh1

Phạm Thị Ngọc
Thủ thư 
Phòng làm việc 302, nhà A5
email: ptngoc AT math.ac.vn
Trần Văn Thành
Quản trị trang WEB
Phòng làm việc 104, nhà A14
email: tvthanh AT math.ac.vn
 TTPThao

kpthuy1

Trần Thị Phương Thảo
Thư ký Trung tâm Đào tạo
Phòng làm việc 1a, nhà A14
email: ttpthao AT math.ac.vn
Khổng Phương Thúy
Thư ký
Phòng làm việc 201, nhà A5
email: kpthuy AT math.ac.vn
nxtrinh1

ntyen1

Nguyễn Xuân Trình
Bảo vệ
Nguyễn Thị Yến
Nhân viên tạp vụ 
Phòng làm việc 117, nhà A5
 
LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới