Cán bộ Phòng Quản lý tổng hợp

 

pndien1

 

Phạm Ngọc Điền
Trưởng phòng
Phòng làm việc 206, nhà A5
email: pndien AT math.ac.vn
Số đt: 0243 8363113

 

Anh CNAnh1  AnhNN

 

Cao Ngọc Anh
Phó trưởng phòng, Thủ quỹ
Phòng làm việc 205, nhà A5
email: cnanh AT math.ac.vn
Số đt: 0243 7563474 Ext 205

Nguyễn Ngọc Anh
Kế toán
Phòng làm việc 205, nhà A5
email: nnanh AT math.ac.vn
Số đt: 0243 7563474 Ext 205
 ttdac

ltduc1

Trương Trung Đắc
Lái xe
Phòng làm việc 118, nhà A5
Số đt: 0243 7563474 Ext 118

Lê Thanh Đức
Kỹ thuật viên
Phòng làm việc 118, nhà A5
email: ltduc AT math.ac.vn
Số đt: 0243 7563474 Ext 118
 HaTTH

 khuyennt

Trần Thị Thanh Hà
Kế toán
Phòng làm việc 205, nhà A5
email: tttha AT math.ac.vn
Số đt: 0243 7563474 Ext 205

 Nguyễn Thị Khuyên
Thư ký tạp chí ACTA
Phòng làm việc 109, nhà A5
email: ntkhuyen AT math.ac.vn
Số đt: 0243 7563474 Ext 109

 

MinhPD

ptngoc1

Phạm Đức Minh
Lái xe
Phòng làm việc 118, nhà A5
email: pdminh AT math.ac.vn
Số đt: 0243 7563474 Ext 118

Phạm Thị Ngọc
Thủ thư 
Phòng làm việc 414, nhà A6
email: ptngoc AT math.ac.vn
Số đt: 0243 8361121 Ext 414
 

tvthanh1

ThaoTP1

Trần Văn Thành
Quản trị trang WEB
Phòng làm việc 401, nhà A6
email: tvthanh AT math.ac.vn
Số đt: 0243 8361121 Ext 401
Trần Thị Phương Thảo
Thư ký
Phòng làm việc 201, nhà A5
email: ttpthao AT math.ac.vn
Số đt: 0243 7563474 Ext 201
 

ThuyKP1

YenNT

 

Khổng Phương Thúy
Thư ký Trung tâm Đào tạo
Phòng làm việc 102, nhà A6
email: kpthuy AT math.ac.vn
Số đt: 0243 7560940
Nguyễn Thị Yến
Nhân viên tạp vụ 
Phòng làm việc 117, nhà A5

 

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới