Cán bộ Phòng Quản lý tổng hợp

 

pndien1

 

Phạm Ngọc Điền
Trưởng phòng
Phòng làm việc 206, nhà A5
email: pndien AT math.ac.vn
Số đt: 0243 8363113

 

Anh CNAnh1  AnhNN

 

Cao Ngọc Anh
Phó trưởng phòng, Thủ quỹ
Phòng làm việc 205, nhà A5
email: cnanh AT math.ac.vn
Số đt: 0243 7563474 Ext 205

Nguyễn Ngọc Anh
Kế toán
Phòng làm việc 205, nhà A5
email: nnanh AT math.ac.vn
Số đt: 0243 7563474 Ext 205
 ttdac

ltduc1

Trương Trung Đắc
Lái xe
Phòng làm việc 118, nhà A5
Số đt: 0243 7563474 Ext 118

Lê Thanh Đức
Kỹ thuật viên
Phòng làm việc 118, nhà A5
email: ltduc AT math.ac.vn
Số đt: 0243 7563474 Ext 118
 HaTTH

 

Trần Thị Thanh Hà
Kế toán
Phòng làm việc 205, nhà A5
email: tttha AT math.ac.vn
Số đt: 0243 7563474 Ext 205

 

 khuyennt

MinhPD

Nguyễn Thị Khuyên
Thư ký tạp chí ACTA
Phòng làm việc 109, nhà A5
email: ntkhuyen AT math.ac.vn
Số đt: 0243 7563474 Ext 109

Phạm Đức Minh
Lái xe
Phòng làm việc 118, nhà A5
email: pdminh AT math.ac.vn
Số đt: 0243 7563474 Ext 118
 ptngoc1

tvthanh1

Phạm Thị Ngọc
Thủ thư 
Phòng làm việc 414, nhà A6
email: ptngoc AT math.ac.vn
Số đt: 0243 8361121 Ext 414
Trần Văn Thành
Quản trị trang WEB
Phòng làm việc 401, nhà A6
email: tvthanh AT math.ac.vn
Số đt: 0243 8361121 Ext 401
 ThaoTP1

ThuyKP1

Trần Thị Phương Thảo
Thư ký
Phòng làm việc 201, nhà A5
email: ttpthao AT math.ac.vn
Số đt: 0243 7563474 Ext 201
Khổng Phương Thúy
Thư ký Trung tâm Đào tạo
Phòng làm việc 102, nhà A6
email: kpthuy AT math.ac.vn
Số đt: 0243 7560940
nxtrinh1

YenNT

Nguyễn Xuân Trình
Bảo vệ
Số đt: 0243 7563474 Ext 200
Nguyễn Thị Yến
Nhân viên tạp vụ 
Phòng làm việc 117, nhà A5
 
LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới