Cán bộ Phòng Quản lý tổng hợp

 

pndien1

 

Phạm Ngọc Điền
Phó trưởng phòng
Phòng làm việc 206, nhà A5
email: pndien AT math.ac.vn

Anh CNAnh1  nnanh1

 

Cao Ngọc Anh
Thủ quỹ
Phòng làm việc 205, nhà A5
email: cnanh AT math.ac.vn
Nguyễn Ngọc Anh
Kế toán
Phòng làm việc 205, nhà A5
email: nnanh AT math.ac.vn
 ttdac

ltduc1

Trương Trung Đắc
Lái xe
Phòng làm việc 118, nhà A5

Lê Thanh Đức
Kỹ thuật viên
Phòng làm việc 118, nhà A5
email: ltduc AT math.ac.vn
 tttha1

 

Trần Thị Thanh Hà
Kế toán
Phòng làm việc 205, nhà A5
email: tttha AT math.ac.vn

 

 khuyennt

MinhPD

Nguyễn Thị Khuyên
Thư ký tạp chí ACTA
Phòng làm việc 109, nhà A5
email: ntkhuyen AT math.ac.vn 

Phạm Đức Minh
Lái xe
Phòng làm việc 118, nhà A5
email: pdminh AT math.ac.vn
 ptngoc1

tvthanh1

Phạm Thị Ngọc
Thủ thư 
Phòng làm việc 414, nhà A6
email: ptngoc AT math.ac.vn
Trần Văn Thành
Quản trị trang WEB
Phòng làm việc 401, nhà A6
email: tvthanh AT math.ac.vn
 TTPThao

kpthuy1

Trần Thị Phương Thảo
Thư ký
Phòng làm việc 201, nhà A5
email: ttpthao AT math.ac.vn
Khổng Phương Thúy
Thư ký Trung tâm Đào tạo
Phòng làm việc 101, nhà A6
email: kpthuy AT math.ac.vn
nxtrinh1

ntyen1

Nguyễn Xuân Trình
Bảo vệ
Nguyễn Thị Yến
Nhân viên tạp vụ 
Phòng làm việc 117, nhà A5
 
LAST_UPDATED2
09/05/18, Hội nghị, hội thảo:
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
17/05/18, Hội nghị, hội thảo:
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
25/06/18, Hội nghị, hội thảo:
Arithmetic and geometry of local and global fields
14/08/18, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9
10/09/18, Hội nghị, hội thảo:
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
15/09/18, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Pháp-Nhật-Việt lần thứ 6 về Lý thuyết kỳ dị
23/10/18, Hội nghị, hội thảo:
ALGEBRAIC GEOMETRY IN EAST ASIA

Công bố khoa học mới