HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 22 Tháng 9 2020
Thứ ba 22 Tháng 9 2020
14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Convex rope problem
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

14:00 

Xêmina Integer programming and related topics
Recovery robust school timetabling
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Phương (Đại học Sư phạm Hà Nội 2).

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới