HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Convex rope problem
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Thời gian: 14h, Thứ 3 ngày 22/9/2020

Tài liệu tham khảo:

M.A. Peshkin & A.C. Sanderson, Reachable grasps on a polygon: the convex rope algorithm, IEEE Transactions on Robotics and Automation 2:1 (1986)

Online via google meet: https://meet.google.com/fgc-ahcu-sio

Dial-in: (US) +1 631-616-9366 PIN: 660 496 817#

(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027
hoặc e-mail đến Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Lưu ý: cần tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của google meet

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới