Tin tức

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2024

Ngày 01/4/2024 Hội đồng Giáo sư nhà nước  Ban hành Công văn 37/HĐGSNN về việc Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024.

Một số mốc thời gian quan trọng:

  • Hạn cuối cùng ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024 tại cơ sở giáo dục đại học: ngày 02/5/2024;
  • Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 tại HĐGS cơ sở: ngày 01/7/2024;
  •  Hạn cuối cùng ứng viên gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh lên Trang thông tin điện tử của HĐGSNN: ngày 01/7/2024.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới