HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Etale cohomology
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Time: 9h00, Thứ 6 ngày 18/9/2020

Địa điểm: Phòng 602 nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: We introduce the notion of sheaves on some specific sites and give its correspondence with the category of discrete G-modules.

Trở lại

Công bố khoa học mới