HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Etale cohomology
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Time: 9h00, Thứ 6 ngày 18/9/2020

Địa điểm: Phòng 602 nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: We introduce the notion of sheaves on some specific sites and give its correspondence with the category of discrete G-modules.

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới