HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 23 Tháng 7 2020
Thứ năm 23 Tháng 7 2020
09:00 

Xêmina Hình học đại số
Etale Morphisms
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

09:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
The topological complexity of configuration spaces of odd dimensional spheres P.II
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
On Salem-Zygmund Central Limit Theorem
Báo cáo viên: Guillaume Poly (Rennes, France)

17:30 

Xêmina Hình học đại số
The Finiteness Theorem
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới