HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 23 Tháng 7 2020
Thứ năm 23 Tháng 7 2020
09:00 

Xêmina Hình học đại số
Etale Morphisms
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

09:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
The topological complexity of configuration spaces of odd dimensional spheres P.II
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
On Salem-Zygmund Central Limit Theorem
Báo cáo viên: Guillaume Poly (Rennes, France)

17:30 

Xêmina Hình học đại số
The Finiteness Theorem
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới