HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tìm hiểu các quy định và thực hành liên quan đến công tác đấu thầu qua mạng
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Anh

Thời gian: 15h00 thứ 5, ngày 27/8/2020.

Địa điểm: P201, nhà A5.

Trở lại

Công bố khoa học mới