Phòng Đại số

 


picture dsoGiới thiệuPhòng Đại số và lý thuyết số được đổi tên thành phòng Đại số năm 2005 đồng thời với việc thành lập phòng Lý thuyết số. Trưởng phòng qua các thời kỳ là các Giáo sư Ngô Việt Trung, Nguyễn Tự Cường, Lê Tuấn Hoa, Phùng Hồ Hải.

Một số cán bộ cũ của phòng đã trở thành giáo sư tại nước ngoài như GS Đinh Văn Huỳnh (Mỹ), GS Nguyễn Việt Dũng (Mỹ). Các cán bộ của phòng đều thường xuyên đi trao đổi khoa học ở nước ngoài, ngắn hạn hoặc dài hạn.Danh sách cán bộ và nghiên cứu sinh


Danh sách cán bộ:

 1. TS. Đoàn Trung Cường (Trưởng phòng)
 2. TS. Trần Giang Nam (Phó phòng)
 3. GS. TSKH. Nguyễn Tự Cường
 4. GS. TSKH. Lê Tuấn Hoa
 5. GS. TSKH. Ngô Việt Trung
 6. Ts. Đỗ Trọng Hoàng
 7. TS. Hà Minh Lam
 8. TS. Trần Nam Trung
 9. TS. Hoàng Lê Trường
 10. TS. Nguyễn Bích Vân
 11. ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

Danh sách nghiên cứu sinh:

 1. Hà Thu Hiền
 2. Phạm Hồng NamHoạt động khoa học


 

 

LAST_UPDATED2
09/05/18, Hội nghị, hội thảo:
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
17/05/18, Hội nghị, hội thảo:
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
25/06/18, Hội nghị, hội thảo:
Arithmetic and geometry of local and global fields
14/08/18, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9
10/09/18, Hội nghị, hội thảo:
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
15/09/18, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Pháp-Nhật-Việt lần thứ 6 về Lý thuyết kỳ dị
23/10/18, Hội nghị, hội thảo:
ALGEBRAIC GEOMETRY IN EAST ASIA

Công bố khoa học mới