Phòng Đại số

 


picture dsoGiới thiệuPhòng Đại số và lý thuyết số được đổi tên thành phòng Đại số năm 2005 đồng thời với việc thành lập phòng Lý thuyết số. Trưởng phòng qua các thời kỳ là các Giáo sư Ngô Việt Trung, Nguyễn Tự Cường, Lê Tuấn Hoa, Phùng Hồ Hải.

Một số cán bộ cũ của phòng đã trở thành giáo sư tại nước ngoài như GS Đinh Văn Huỳnh (Mỹ), GS Nguyễn Việt Dũng (Mỹ). Các cán bộ của phòng đều thường xuyên đi trao đổi khoa học ở nước ngoài, ngắn hạn hoặc dài hạn.Danh sách cán bộ và nghiên cứu sinh


Danh sách cán bộ:

 1. TS. Đoàn Trung Cường (Trưởng phòng)
 2. TS Nguyễn Đăng Hợp (Phó phòng)
 3. GS. TSKH. Nguyễn Tự Cường
 4. GS. TSKH. Lê Tuấn Hoa
 5. GS. TSKH. Ngô Việt Trung
 6. TS. Đỗ Trọng Hoàng
 7. TS. Hà Minh Lam
 8. TS. Trần Giang Nam
 9. TS. Trần Nam Trung
 10. TS. Hoàng Lê Trường
 11. TS. Nguyễn Bích Vân

Danh sách nghiên cứu sinh:

 1. Phạm Hồng NamHoạt động khoa học


 

 

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới