Phòng Lý thuyết Số

Phòng Lý thyết số

 

                       


picture ltso

Giới thiệu

Được thành lập 3/2005,  phòng tiến hành nghiên cứu và xêmina về Lý thuyết Số về các vấn đề thời sự cũng như vấn đề cơ bản của Lý thuyết Số.
Các hướng nghiên cứu chính của các thành viên trong phòng là như sau:

 

 • PGS. TS. Tạ Thị Hoài An: Lý thuyết Nevalinna phức và p-adic và các vấn đề liên quan.
 • GS.TSKH. Hà Huy Khoái (cộng tác viên): Lý thuyết Nevalinna phức và p-adic và các vấn đề liên quan. Lý thuyết các dạng modula và ứng dụng  Lý thuyết mã công khai và ứng dụng.
 • PGS. TS. Nguyễn Duy Tân: Lý thuyết Ga loa và các bài toán nhúng; đối đồng điều Ga loa của nhóm đại số và ứng dụng.
 • GS.TS. Nguyễn Quốc Thắng: Số học, hình học và đối đồng điều  Galoa của nhóm đại số và các vấn đề liên quan.
 • TS. Nguyễn Chu Gia Vượng: Lý thuyết các dạng automorph trên các nhóm đại số và các vấn đề liên quan.


Ngoài việc nghiên cứu chuyên môn, các thành viên của Phòng tham gia tích cực vào công tác giảng dạy  ở tất cả các cấp như  bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia (cấp  phổ thông), giảng dạy đại học hoặc sau đại học, hướng dẫn học viên cao học làm luận văn thạc sĩ, hoặc nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ.

 

Danh sách cán bộ và nghiên cứu sinh

Danh sách cán bộ:
 1. GS. TSKH. Tạ Thị Hoài An (Trưởng phòng)
 2. GS. TSKH. Phùng Hồ Hải
 3. TS Ngô Trung Hiếu
 4. GS. TS. Nguyễn Quốc Thắng
 5. TS. Đào Văn Thịnh
 6. TS. Nguyễn Chu Gia Vượng
 7. Nguyễn Quang Khải


Danh sách nghiên cứu sinh:

 1. Nguyễn Việt Phương
 2. Phạm Thanh Tâm


Hoạt động khoa học 

 

Lịch Xê mi na 
Nhóm nghiên cứuLAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới