Tin tức

Thông báo "Tài trợ Đề tài Nghiên cứu Khoa học Cấp cơ sở Viện Toán học, năm 2020"

1. Mục đích và nội dung hỗ trợ

Trong năm 2020, Viện Toán học dự kiến tài trợ tối đa 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Viện Toán học. Đề tài nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ cho các cán bộ Viện Toán học không quá 45 tuổi để triển khai các vấn đề nghiên cứu toán học mang tính thời sự và có hàm lượng khoa học cao.

Mỗi đề tài cơ sở được hỗ trợ 240 triệu trong vòng 2 năm (120 triệu/1 năm).

Dự kiến kí hợp đồng và triển khai: 01/04/2020.

2. Đối tượng

Là cán bộ biên chế của Viện Toán học, có kế hoạch công tác trong nước không dưới 6 tháng mỗi năm trong thời gian thực hiện đề tài. Mỗi cán bộ trong cùng một thời điểm chỉ được chủ nhiệm tối đa 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thuộc dạng này.

  • Ưu tiên các cán bộ trẻ, cán bộ nữ.
  • Không ưu tiên cán bộ hiện đang là Chủ nhiệm các đề tài của Viện Hàn Lâm (Đề tài Nghiên cứu viên cao cấp, Đề tài Độc Lập trẻ, Đề tài Độc lập), Chủ nhiệm đề tài Nafosted.

3. Hồ sơ

Các giấy tờ sau gửi đến email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. :

  1. Lý lịch khoa học có kèm theo thành tích công bố của chủ nhiệm đề tài và các thành viên đề tài (Mẫu 1),
  2. Bản thuyết minh khoa học đề tài (Mẫu 2).
  3. Thời gian nộp hồ sơ: 15/03/2020.

4.  Sản phẩm của đề tài

Sản phẩm của đề tài là 1 bài báo đã đăng hoặc được nhận đăng trong danh mục ISI (Web of Science) và sản phẩm này không được dùng để nghiệm thu ở một đề tài nào khác.

5. Hội đồng tuyển chọn

Hội đồng tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở VTH năm 2020 có từ 5-7 thành viên bao gồm đại diện Ban Lãnh đạo Viện Toán học, đại diện Hội đồng khoa học Viện Toán học và một số chuyên gia khác.

(Phiếu đánh giá hồ sơ: Mẫu 3).

LAST_UPDATED2

Thông tin Toán học số 4 (Tập 23 - 2019)

Thông tin Toán học số 4 (Tập 23 - 2019)

LAST_UPDATED2

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư tại Viện Toán học năm 2019

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư Viện Toán học năm 2019 đã tiến hành họp xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư  tại Viện Toán học vào ngày 30/12/2019.

Hội đồng đã trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ từng hồ sơ của ứng viên đã đăng ký. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, Hội đồng thông báo danh sách các ứng viên được đề nghị bổ nhiêm chức danh Phó giáo sư tại Viện Toán học năm 2019 như sau:

STT Họ và tên ứng viên Chức danh
đăng ký bổ nhiệm
Ngành/
Chuyên ngành khoa học
xét bổ nhiệm
1 Đoàn Trung Cường Phó giáo sư Toán học
2 Nguyễn Duy Tân Phó giáo sư Toán học
3 Hoàng Lê Trường Phó giáo sư Toán học

LAST_UPDATED2

Giáo sư Hoàng Xuân Phú được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật CHLB Đức

Giáo sư Hoàng Xuân Phú đã được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật CHLB Đức (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, viết tắt là acatech) tại Đại hội toàn thể của Viện này vào ngày 15/10/2019.

Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật Đức có sứ mệnh cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách cũng như xã hội những tư vấn độc lập, dựa trên bằng chứng xác thực, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau và có tác động tới lợi ích của cộng đồng (trong đó có Công cuộc số hóa và Tự đào tạo, Việc làm và Giáo dục, Năng lượng và Tài nguyên, Công nghệ sinh học, Công nghệ y học, vân vân). Các thành viên của Viện là các nhà khoa học xuất sắc trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học tự nhiên và y học, cũng như khoa học xã hội và nhân văn, được bầu dựa trên thành tựu và uy tín trong khoa học. Viện tổ chức cho các thành viên hoạt động cùng nhau trong các dự án thuộc các lĩnh vực đa dạng kể trên.

Giáo sư Hoàng Xuân Phú hiện công tác tại phòng Giải tích số và Tính toán khoa học, Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chuyên ngành của ông là Tối ưu hóa và Điều khiển tối ưu, Giải tích hàm, Giải tích số, và các ứng dụng. Ông là Tổng biên tập tạp chí Vietnam Journal of Mathematics.

LAST_UPDATED2

Hội nghị Tổng kết và Đại hội viên chức Viện Toán học năm 2019

Hội nghị Tổng kết và Đại hội viên chức Viện Toán học năm 2019 sẽ tổ chức vào ngày 31/12/2019 (thứ Ba).

Thời gian: Bắt đầu từ 9h00

Địa điểm: Phòng 301 Nhà A5

Buổi sáng: Hội nghị tổng kết

Buổi chiều: Đại hội viên chức

(Chương trình cụ thể sẽ thông báo sau).

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới