Tin tức

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Thanh Tâm

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Phạm Thanh Tâm

Tên đề tài: Về liên thông kì dị chính qui trên lược đồ một vành

Ngành: Đại số và lý thuyết số

Thời gian: 14h00, thứ Ba, ngày 23/7/2024

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Ngô Việt Trung (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học, Thư ký HĐ); TS. Ngô Trung Hiếu (Viện Toán học, Phản biện); PGS.TS. Nguyễn Duy Tân (Đại học Bách khoa Hà Nội, Phản biện); PGS.TS. Lê Quý Thường (Trường Đại học KHTN, Đại học QGHN,  Phản biện); GS.TSKH. Sĩ Đức Quang (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên HĐ); TS. Đỗ Việt Cường (Trường Đại học KHTN, Đại học QGHN, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2

Danh sách ứng viên được tín nhiệm và đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2024

Danh sách ứng viên được tín nhiệm và đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2024, chi tiết xem tại đây

LAST_UPDATED2

Học kỳ chuyên biệt về Đại số giao hoán (01/10/2024 - 31/12/2024)

Cơ quan tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học quốc tế (ICRTM), Viện Toán học

Người điều phối: Lê Tuấn Hoa

Mục đích:

  • Tổ chức các bài giảng về các kết quả đã đạt được và những vấn đề  nghiên cứu thời sự về Đại số giao hoán. Qua đó đẩy mạnh phát triển chuyên ngành này tại Việt Nam.
  • Trao đổi nghiên cứu giữa cán bộ trong và ngoài Viện với một số nghiên cứu viên  nước ngoài tham dự Học kỳ chuyên biệt. Qua đó tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt là hợp tác giữa Việt Nam và các nước trong khu vực về Đại số giao hoán.

Chương trình hoạt động:

  • Sáng thứ 4 hàng tuần tổ chức một buổi xêmina chính cho tất cả thành viên tham dự, báo cáo tổng quan về những vấn đề nghiên cứu chính gần đây của báo cáo viên; hoặc là các bài giảng chuyên đề về một hướng nghiên cứu.
  • Các ngày khác trong tuần: Tổ chức các xêmina trao đổi trong nhóm nghiên cứu nhỏ về một đề tài nghiên cứu cụ thể.
  • Từ 1/12 đến 5/12: Tổ chức một hội thảo quốc tế về Đại số giao hoán và mối liên quan với Tổ hợp.

Thông tin chi tiết xem tại

 

LAST_UPDATED2

Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học

Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học.

1. Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư

2. Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư

LAST_UPDATED2

Thông tin Toán học Tâp 28 số 2 (2024)

Thông tin Toán học Tâp 28 số 2 (2024)

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới