HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Quantum invariants of knots (part 1)
Báo cáo viên: Nguyễn Anh Hùng (ĐH Pisa, Italia)

Thời gian: 9h, thứ 5, 24/9/2020

Địa điểm: Phòng 302 nhà A5.

Tóm tắt: Báo cáo giới thiệu về các chủ đề:

  1. Yang-Baxter equations, Đại số Hopf
  2. Nhóm Lượng Tử và Bất Biến Reshetikhin-Turaev
  3. Vassiliev Invariants
  4. Introduction to TQFTs

Trở lại

Công bố khoa học mới