HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 21 Tháng 7 2020
Thứ ba 21 Tháng 7 2020
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Regularity estimates for drift diffusion equations with nonlocal diffusion
Báo cáo viên: Lê Xuân Trường

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Aircraft type recognition based on a convolutional neural network (CNN)
Báo cáo viên: Hồ Đức Hiếu

14:00 

Xêmina Hình học giải tích
Introduction to knot theory I
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới