HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 18 Tháng 9 2020
Thứ sáu 18 Tháng 9 2020
09:00 

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

14:00 

Xêmina Integer programming and related topics
IP formulations of sets
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới