HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 18 Tháng 9 2020
Thứ sáu 18 Tháng 9 2020
09:00 

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

14:00 

Xêmina Integer programming and related topics
IP formulations of sets
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới