HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 10 Tháng 9 2020
Thứ năm 10 Tháng 9 2020
14:00 

Xêmina Hình học giải tích
Introduction to knot theory (part 2)
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi

17:00 

Xêmina Hình học đại số
The Abel Theorem
Báo cáo viên: Nguyễn Mạnh Linh (École normale supérieure)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới