Hội đồng khoa học

 phat1

 

GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát 

Chủ tịch
Email: vnphat AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 211

 

 nqthang2

 

 

GS. TS. Nguyễn Quốc Thắng

Phó chủ tịch 
Email: nqthang AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 304

 

 hao1

 

GS. TSKH. Đinh Nho Hào
Thư ký
Email: hao AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 306

 

 

 

hhbang1

 

GS. TSKH. Hà Huy Bảng

Email: hhbang AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 105

 

 ndcong1

 

GS. TSKH. Nguyễn Đình Công

Email: ndcong AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 107

 

 ntcuong1

 

GS. TSKH. Nguyễn Tự Cường

Email: ntcuong AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 4 37563474 Ext. 102

 

haduong1

PGS. TS Phan Thị Hà Dương

Email: phanhaduong AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 207

 phhai1

 

GS. TSKH. Phùng Hồ Hải

Email: phung AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 202

 

 lthoa1

 

GS. TSKH. Lê Tuấn Hoa

Email: lthoa AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 204

 

 hxphu1

 

GS. TSKH. Hoàng Xuân Phú

Email: hxphu AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 212

 

 nkson1

 

GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn

Email: nkson AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 210

 

 ndtan1

 

GS. TS. Ngô Đắc Tân

Email: ndtan AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 209

 

 nvtrung1

 

GS. TSKH. Ngô Việt Trung

Email: nvtrung AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 115

 

nmtri1

GS. TSKH. Nguyễn Minh Trí

 
Email: triminh AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 306

 hhvui1

 

PGS. TSKH. Hà Huy Vui 

Email: hhvui AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 104

 

 ndyen1 GS. TSKH. Nguyễn Đông Yên

Email: ndyen AT math.ac.vn
Điện thoại: 84 24 37563474 Ext. 213

 


 

 

 

Chủ tịch Hội đồng khoa học các nhiệm kỳ trước:

    GS. Hoàng Tụy (1980-1988)

    GS. TSKH. Phạm Hữu Sách (1989-1992)

    GS. TSKH. Đỗ Long Vân (1993-1999)

    GS. TSKH. Hà Huy Khoái (2000-2001)

    GS. TSKH. Ngô Việt Trung (2001-2007)

    GS. TSKH. Hoàng Xuân Phú (2007-2012)

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới