HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 11 2020

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Second-order optimality conditions and regularity of Lagrange multipliers for mixed optimal control problems
Báo cáo viên: Nguyễn Quốc Tuấn

Xêmina Phương trình vi phân
Riemannian optimization on the symplectic Stiefel manifold
Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Sơn

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Hurwitz trees and abelian coverings
Báo cáo viên: Đặng Quốc Huy

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Đường đi ngắn nhất trong không gian hữu hạn chiều (Báo cáo nội dung luận văn TS) (tiếp tục)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Tháng 10 2020

Minicourse on “The topology of algebraic varieties”
Lecture 1
Speaker: Kestutis Cesnavicius (CNRS, Université Paris-Sud)

Xêmina Hình học giải tích
Quantum invariants of knots (part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Anh Hùng (ĐH Pisa, Italia)

Xêmina Integer programming and related topics
Integrating MIP formulations in interface programming
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology - Functors on category of sheaves
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology - Functors on category of sheaves (II)
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Phương trình vi phân
On the dispersive method of solving dispersive partial differential equations
Báo cáo viên: Lương Thái Hưng

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest paths between two points on three-dimensional surfaces
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Nguyên lý so sánh nghiệm mở rộng cho lớp các hệ dương có chậm và ứng dụng
Báo cáo viên: Phan Thanh Nam

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Grothendieck--Serre in the split unramified case
Speaker: Prof. Kestutis Cesnavicis, Université de Paris XI, France

Xêmina Hình học giải tích
Nhóm các tự đẳng cấu của đại số Leavitt (part I)
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
The topological complexity of projective spaces (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Minicourse on “The topology of algebraic varieties”
Lecture 2
Speaker: Kestutis Cesnavicius (CNRS, Université Paris-Sud).

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Nguyên lý so sánh nghiệm mở rộng cho lớp các hệ dương có chậm và ứng dụng
Báo cáo viên: Phan Thanh Nam

Minicourse on “The topology of algebraic varieties”
Lecture 3
Speaker: Kestutis Cesnavicius (CNRS, Université Paris-Sud)

Xêmina Phương trình vi phân
Study of semi-linear sigma-evolution equations with frictional and visco-elastic damping
Báo cáo viên: Đào Tuấn Anh

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest paths between two points on three-dimensional surfaces (cont.)
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Xeminar dự án: Dự báo ô nhiễm không khí và nước bằng phương pháp của bài toán ngược và học máy
Finite volume methods for diffusion convection reaction equation
Báo cáo viên: Lê Ánh Hạ (Đại học khoa học tự nhiên TPHCM)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Đường đi ngắn nhất trong không gian hữu hạn chiều (Báo cáo nội dung luận văn TS)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Stability of Associated Prime Ideals and Depth of Integral Closures of Powers of Edge Ideals
Báo cáo viên: Trần Nam Trung

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

Xêmina Hình học giải tích
Nhóm các tự đẳng cấu của đại số Leavitt (part II)
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
The topological complexity of projective spaces (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Minicourse on “The topology of algebraic varieties”
Lecture 4
Speaker: Kestutis Cesnavicius (CNRS, Université Paris-Sud)

Xêmina Integer programming and related topics
Integrating MIP formulations in interface programming (cont.)
Báo cáo viên: Lê Xuân Thành

Hội nghị, hội thảo
Vấn đề và Tính toán trong Đại số giao hoán
Hà Nội, 23/10/2020

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Invariant subvarieties with small dynamical degree
Báo cáo viên: Takahiro Shibata (National University of Singapore)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Dynamical equivariant minimal model program
Báo cáo viên: Sheng Meng (KIAS)

Xêmina Hình học đại số
Étale fundamental group (I)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Hình học tính toán
Giới thiệu về JavaView
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Jet bundles and differentials
Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Đường đi ngắn nhất trong không gian hữu hạn chiều (Báo cáo nội dung luận văn TS) (tiếp tục)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Giải tích
q-Moment Measures and Applications in Convex Geometry (I)
Báo cáo viên: Hùynh Khanh

Minicourse on “The topology of algebraic varieties”
Lecture 5
Speaker: Kestutis Cesnavicius (CNRS, Université Paris-Sud)

Xêmina Integer programming and related topics
Importing data for MIP models by interface programming
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo khoa học GIẢI TÍCH – HÌNH HỌC VÀ ỨNG DỤNG
Tại Kim Bôi, Hòa Bình, 30/10-1/11/2020

Bài giảng viện
The perfectoid approach to purity questions
Báo cáo viên: Professor Kestutis Cesnavicius

Tháng 9 2020

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
The topological complexity of projective spaces
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Xêmina Hình học đại số
On planar Cremona transformations of small degree and their quadratic lengths.
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Giao (Università di Ferrara).

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Strictly nef subsheaves in tangent bundle
Báo cáo viên: Jie Liu (Chinese Academy of Sciences)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the Ohsawa-Takegoshi extension theorem
Báo cáo viên: Junyan Cao (Université Côte d'Azur)

Xêmina Hình học tính toán
Convex rope problem (cont.)
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the surjectivity of certain word maps on SU(2)
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Optimality conditions based on the Fréchet second-order subdifferential
Báo cáo viên: Dương Thị Việt An

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày