Danh sách nghiên cứu sinh hiện nay

STT Họ và tên Chuyên nghành Cán bộ hướng dẫn
1 Dương Thị Việt An Toán ứng dụng GS. Nguyễn Đông Yên
2 Hồng Ngọc Bình Đại số và lý thuyết số GS. Ngô Việt Trung
3 Nguyễn Lương Thái Bình Đại số và lý thuyết số GS. Phùng Hồ Hải
TS. Nguyễn Chu Gia Vượng
4 Thái Thị kim Chung Phương trình vi phân và tích phân PGS. Hà Tiến Ngoạn
5 Hoàng Phi Dũng  Tô pô Hình học PGS. Hà Huy Vui
6 Kiều Hữu Dũng Phương trình vi phân và tích phân  GS. Nguyễn Minh Chương
7 Nguyễn Đại Dương Đại số và lý thuyết số GS. Phùng Hồ Hải
8 Đặng Văn Đoạt Tô pô Hình học PGS. Hà Huy Vui
9 Phùng Minh Đức Tối ưu và Điều khển GS. Lê Dũng Mưu
10 Nguyễn Thu Hằng Đại số và Lý thuyết số TS. Trần Nam Trung
PGS. Lê Thị Thanh Nhàn
11 Nguyễn Thị Vân Hằng Lý Thuyết tối ưu GS. Nguyễn Đông Yên
GS. Lê Dũng Mưu
12 Đỗ Duy Hiếu Cơ sở toán học cho tin học PGS. Lê Anh Vinh
13 Dương Thị Kim Huyền Lý Thuyết tối ưu GS. Nguyễn Đông Yên
14 Nguyễn Thị Hồng Phương trình vi phân và tích phân GS. Nguyễn Khoa Sơn
TS. Đỗ Đức Thuận
15 Đỗ Việt Hùng Tô pô Hình học PGS. Vũ Thế Khôi
16 Võ Thị Trúc Giang Xác suất Thống kê PGS. Hồ Đăng Phúc
17 Hoàng Thị Hà My Đại số và lý thuyết số GS. Phùng Hồ Hải
18 Phạm Hồng Nam Đại số và lý thuyết số TS. Đoàn Trung Cường
PGS. Lê Thị Thanh Nhàn
19 Nguyễn Văn Ninh Tô pô Hình học PGS. Nguyễn Việt Dũng
20 Nguyễn Hữu Sáu Tối ưu và Điều khển GS. Vũ  Ngọc Phát
21 Phạm Thanh Tâm Đại số và lý thuyết số GS. Phùng Hồ Hải
GS. GS Joao Dos Santos 
22 Phong Thị Thu Huyền Toán ứng dụng PGS. Phan Thành An
23 Nguyễn Ngọc Luân Lý Thuyết tối ưu GS. Nguyễn Đông Yên
24 Tạ Thị Huyền Trang Lý Thuyết tối ưu GS. Vũ  Ngọc Phát
25  Nguyễn Thị Vinh Toán ứng dụng GS. Nguyễn Đông Yên
26 Nguyễn Huyền Mười Tối ưu và Điều khển GS. Vũ  Ngọc Phát
27 Nguyễn Việt Phương Đại số và lý thuyết số PGS. Tạ Thị Hoài An
28 Phan Thanh Hồng Xác suất Thống kê TS. Lưu Hoàng Đức
29 Vũ Thị Hướng GS. Nguyễn Đông Yên
30 Nguyễn Thanh Nga Xác suất Thống kê PGS. Hồ Đăng Phúc
31 Lê Viết Cường Phương trình vi phân và tích phân TSKH. Đoàn Thái Sơn
32 Trần Thị Gia Lâm Đại số và lý thuyết số GS. Ngô Việt Trung
TS. Nguyễn Trọng Hòa
33 Lê Thị Thu Giang GS. Đinh Nho Hào
LAST_UPDATED2
09/05/18, Hội nghị, hội thảo:
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
17/05/18, Hội nghị, hội thảo:
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
25/06/18, Hội nghị, hội thảo:
Arithmetic and geometry of local and global fields
14/08/18, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9
10/09/18, Hội nghị, hội thảo:
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
15/09/18, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Pháp-Nhật-Việt lần thứ 6 về Lý thuyết kỳ dị
23/10/18, Hội nghị, hội thảo:
ALGEBRAIC GEOMETRY IN EAST ASIA

Công bố khoa học mới