Danh sách nghiên cứu sinh hiện nay

STT Họ và tên Chuyên nghành Cán bộ hướng dẫn
1 Nguyễn Thái An Lý Thuyết tối ưu GS. Nguyễn Đông Yên
2 Dương Thị Việt An Toán ứng dụng GS. Nguyễn Đông Yên
3 Hồng Ngọc Bình Đại số và lý thuyết số GS. Ngô Việt Trung
4 Nguyễn Lương Thái Bình Đại số và lý thuyết số GS. Phùng Hồ Hải
TS. Nguyễn Chu Gia Vượng
5 Thái Thị kim Chung Phương trình vi phân và tích phân PGS. Hà Tiến Ngoạn
6 Hoàng Phi Dũng  Tô pô Hình học PGS. Hà Huy Vui
Kiều Hữu Dũng Phương trình vi phân và tích phân  GS. Nguyễn Minh Chương
8 Nguyễn Đại Dương Đại số và lý thuyết số GS. Phùng Hồ Hải
9 Đặng Văn Đoạt Tô pô Hình học PGS. Hà Huy Vui
10 Phùng Minh Đức Tối ưu và Điều khển GS. Lê Dũng Mưu
11 Nguyễn Thu Hằng Đại số và Lý thuyết số TS. Trần Nam Trung
PGS. Lê Thị Thanh Nhàn
12 Nguyễn Thị Vân Hằng Lý Thuyết tối ưu GS. Nguyễn Đông Yên
GS. Lê Dũng Mưu
13 Hà Thị Thu Hiền Đại số và lý thuyết số GS. Ngô Việt Trung
14 Đỗ Duy Hiếu Cơ sở toán học cho tin học PGS. Lê Anh Vinh
15 Dương Thị Kim Huyền Lý Thuyết tối ưu GS. Nguyễn Đông Yên
16 Nguyễn Thị Hồng Phương trình vi phân và tích phân GS. Nguyễn Khoa Sơn
TS. Đỗ Đức Thuận
17 Đỗ Việt Hùng Tô pô Hình học PGS. Vũ Thế Khôi
18 Đào Quang Khải Phương trình vi phân và tích phân GS. Nguyễn Minh Trí
19 Võ Thị Trúc Giang Xác suất Thống kê PGS. Hồ Đăng Phúc
20 Hoàng Thị Hà My Đại số và lý thuyết số GS. Phùng Hồ Hải
21 Phạm Hồng Nam Đại số và lý thuyết số TS. Đoàn Trung Cường
PGS. Lê Thị Thanh Nhàn
22 Nguyễn Văn Ninh Tô pô Hình học PGS. Nguyễn Việt Dũng
23 Ngô Thị Ngoan Đại số và lý thuyết số GS. Nguyễn Quốc Thắng
24 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Phương trình vi phân và tích phân GS. Đinh Nho Hào
25 Nguyễn Hữu Sáu Tối ưu và Điều khển GS. Vũ  Ngọc Phát
26 Phạm Thanh Tâm Đại số và lý thuyết số GS. Phùng Hồ Hải
GS. GS Joao Dos Santos 
27 Phong Thị Thu Huyền Toán ứng dụng PGS. Phan Thành An
28 Nguyễn Ngọc Luân Lý Thuyết tối ưu GS. Nguyễn Đông Yên
29 Hoàng Thế Tuấn Xác suất Thống kê TS. Đoàn Thái Sơn
GS. Nguyễn Đình Công
30 Tạ Thị Huyền Trang Lý Thuyết tối ưu GS. Vũ  Ngọc Phát
31  Nguyễn Thị Vinh Toán ứng dụng GS. Nguyễn Đông Yên
32 Nguyễn Huyền Mười Tối ưu và Điều khển GS. Vũ  Ngọc Phát
33 Nguyễn Việt Phương Đại số và lý thuyết số PGS. Tạ Thị Hoài An
34 Cao Tấn Bình Xác suất Thống kê TS. Lưu Hoàng Đức
35 Phan Thanh Hồng Xác suất Thống kê TS. Lưu Hoàng Đức
36 Vũ Thị Hướng GS. Nguyễn Đông Yên
LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới