HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 17 Tháng 9 2020
Thứ năm 17 Tháng 9 2020
14:00 

Xêmina Hình học giải tích
Introduction to knot theory (part 3)
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi

17:30 

Xêmina Hình học đại số
Định lý ngược Jacobi
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới