HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 27 Tháng 8 2020
Thứ năm 27 Tháng 8 2020
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo “The Mordell-Weil Theorem”
Tuần Châu – Quảng Ninh, 26-27/8/2020

15:00 

Xêmina nghiệp vụ văn phòng
Tìm hiểu các quy định và thực hành liên quan đến công tác đấu thầu qua mạng
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Anh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày