HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 27 Tháng 8 2020
Thứ năm 27 Tháng 8 2020
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo “The Mordell-Weil Theorem”
Tuần Châu – Quảng Ninh, 26-27/8/2020

15:00 

Xêmina nghiệp vụ văn phòng
Tìm hiểu các quy định và thực hành liên quan đến công tác đấu thầu qua mạng
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Anh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới