HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 16 Tháng 9 2020
Thứ tư 16 Tháng 9 2020
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Improperly Efficient Solutions in a Class of Vector Optimization Problems
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày