HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 16 Tháng 9 2020
Thứ tư 16 Tháng 9 2020
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Improperly Efficient Solutions in a Class of Vector Optimization Problems
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới