HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Định lý ngược Jacobi
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Nội dung: Với mỗi diện Riemann compact X có giống g, ta có thể liên kết nó với xuyến phức g chiều J(X), xuyến này còn được gọi là đa tạp Jacobi. Theo Định lý Abel thì ánh xạ Abel-Jacobi giữa nhóm Picard Pic_{0}(X) và đa tạp Jacobi J(X) là đơn ánh. Định lý ngược Jacobi phát biểu rằng ánh xạ Abel-Jacobi cũng là toàn ánh.

Thời gian: 17h30, thứ năm, 17/09/2020

Hình thức: Online trên Zoom. Link dưới đây

https://us04web.zoom.us/j/74914721760?pwd=L1VOOGEwVHZTb2htejBjUzd6aDlsdz09

Toàn văn báo cáo xem tại đây.

Trở lại