Quan hệ Quốc tế

Giới thiệu chung

Một số sự kiện chính


Thỏa thuận hợp tác
:

2024: Memorandum of understanding between Institute of Mathematics, Viet Nam Academy of  Science and Technology and Meiji Institute for Advanced Study of Mathematical Sciences and School of Science and Technology, Meiji University
2024: Memorandum of understanding for  academic exchange and cooperation between  Institute of Mathematics,  Viet Nam Academy of  Science and Technology and Osaka Central Advanced Mathematical Institute,  Osaka Metropolitan University
2023: Agreement on Joint Project of Education Program on Mathematics Between The Institute of Mathematics, Viet Nam Academy of Science and Technology, Hanoi, the Socialist Republic of Viet Nam And Center for Mathematical Sciences, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, the People’s Republic of China
2023: Agreement on Joint Project of Education Program on Mathematics Between The Institute of Mathematics, Viet Nam Academy of Science and Technology, Hanoi, the Socialist Republic of Viet Nam And School of Sciences, Great Bay University, Dongguan, the People’s Republic of China
2022: Thỏa thuận thành lập phòng nghiên cứu quốc tế "IRL Việt-Pháp về Toán học và ứng dụng giữa Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) and Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) and Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM).

2021: Bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Toán học và Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus

2019: Memorandum of understanding Between The Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Russia and The Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam

2019: Agreement for Cooperation between Université Paris 13 and Institute of Mathematics- VAST

2018: Bản ghi nhớ Hợp tác giữa Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam với Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Toán học Đại học Bắc Kinh - Trung Quốc (BICMR)

2018: Bản ghi nhớ giữa Viện Toán học và Khoa Toán Đại học Quốc lập Đài Loan

2018: Thỏa thuận Hợp tác giữa Viện Toán học và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

2017: Bản ghi nhớ giữa trường Đại học Khoa học, Đại học Quốc lập Sun Yat -Sen, Đài Loan và Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2016: Memorandum of Understanding for academic cooperation between Institute of System Dynamics and Control Theory of Siberian branch of Russian Academy of Sciences, the Institute of Mathematics VietNam Academy of Science and Technology and the Institute of Mathematics of National University of Mongolia

2016: Memorandum of Understanding the double dgree program between the  Institute of Mathematics, VietNam Academy of Science and Technology and the Graduate School of Science, Hokkaido University

2015: Memorandum of Understanding on Student exchange between Institute of Mathematics, VietNam Academy of Science and Technology and Graduate School of Science, Hokkaido University

2014: Agreement between the Institute of Mathematics - VAST, The Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) and The National Institute for Mathematics Sciences, Korea (NIMS)

2014: Agreement for Cooperation between Université Paris 13 and Institute of Mathematics- VAST

2014: Cooperation Agreement between Institute of Mathematics, VietNam Academy of Science and Technology and the École Normale Supérieure de Lyon

2013: Agreement for Academic; Cooperation between the Institute of Mathematics VietNam Academy of Science and Technology and the Graduate School of Mathematics, Nagoya University

2009: Agreement for International Master Program Mathematics academy between Université Paris 13 and Institute of Mathematics- VAST

Hợp tác nghiên cứu toán học LIA FORMATH VIETNAM

 

Danh sách Khách quốc tế đến làm việc

 

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới