HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 11 Tháng 9 2020
Thứ sáu 11 Tháng 9 2020
08:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Birationality centers and Cremona groups
Báo cáo viên: Evgeny Shinder (University of Sheffield)

09:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Counting sheaves on Calabi-Yau 4-folds
Báo cáo viên: Jeongseok Oh (KIAS)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày