HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 11 Tháng 9 2020
Thứ sáu 11 Tháng 9 2020
08:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Birationality centers and Cremona groups
Báo cáo viên: Evgeny Shinder (University of Sheffield)

09:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Counting sheaves on Calabi-Yau 4-folds
Báo cáo viên: Jeongseok Oh (KIAS)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới