HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Functions with prescribed principle parts
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học - NUS)

Thời gian: 17h30, thứ năm, 20/08/2020.

Hình thức: Online trên Zoom. Link dưới đây

https://us04web.zoom.us/j/74914721760?pwd=L1VOOGEwVHZTb2htejBjUzd6aDlsdz09

Tóm tắt: Định lý Mittag-Leffler là một định lý nổi tiếng trong giải tích phức cổ điển nói về sự tồn tại hàm phân hình trên một miền với các cực có phần chính được cho trước. Một chứng minh cổ điển cho định lý Mittag-Leffler là chứng minh xây dựng hàm mong muốn trên những tập con compact phù hợp và sử dụng định lý Runge. Mục tiêu của báo cáo là phát biểu bài toán Mittag-Leffler trên diện Riemann compact, trình bày sự tồn tại nghiệm và tính duy nhất (sai khác hằng số) của nghiệm. Đồng thời trong báo cáo cũng giới thiệu khái niệm "điểm Weierstrass" của một diện Riemann compact và mối liên hệ với bài toán Mittag-Leffler.

Toàn văn báo cáo xem tại đây.

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới