HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 30 Tháng 7 2020
Thứ năm 30 Tháng 7 2020
09:00 

Xêmina Hình học đại số
Etale morphisms II
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

17:30 

Xêmina Hình học đại số
The Exact Cohomology Sequence
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng (Đại học sư phạm Hà Nội)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày