HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 10 2017

Xêmina Giải tích
Existence results for equilibrium problems in topological vector spaces
Người báo cáo: Nguyễn Thế Vinh

Xêmina Tối ưu và điều khiển
The solvability of fuzzy hyperbolic functional partial differential equations under gH-differentiability
Người báo cáo: Hà Thị Thanh Tâm

Xêmina Phương trình vi phân
Energy Decay for a Weak Solution of the Navier -Stokes Equation
Người báo cáo: Đào Quang Khải

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Bài toán bù ten-xơ
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Non-integrated defect relation, Uniqueness, and Dependence Problems for Meromorphic Mappings From Complete K\''ahler Manifolds into Projective Spaces
Người báo cáo: Nguyễn Thị Nhung (Đại học Thăng Long)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Operation Simulation of Bac Hung Hai Irrigation System (Part 2)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Vân

Xêmina Xác suất và thống kê
Persistence probability of random Bernstein and Weyl polynomials
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng

Xêmina Phương trình vi phân
Energy Decay for a Weak Solution of the Navier -Stokes Equation
Người báo cáo: Đào Quang Khải

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Generalized Polyhedral Convex Optimization Problems
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Peterson Hit problem and applications to the Singer transfer
Người báo cáo: Nguyễn Sum

Xêmina Giải tích
Scalarization methods for vector equilibrium problems
Người báo cáo: Nguyễn Thế Vinh

Xêmina Phương trình vi phân
Inverse source in a forced wave graph
Người báo cáo: Nguyễn Đức Hoàn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Generalized Polyhedral Convex Optimization Problems
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On a conjectural property of zeta values over function fields
Người báo cáo: Ngô Đắc Tuấn (Université de Caen Normandie, France)

Xêmina Xác suất và thống kê
Swarm of Interacting Agents in Random Environments
Người báo cáo: GS. Max-Olivier Hongler

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Generalized Polyhedral Convex Optimization Problems
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Tháng 9 2017

Hội nghị, hội thảo
International School and Workshop on Commutative Algebra
Ho Chi Minh City, September 5-8, 2017

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the global strong solutions to the Navier-Stokes equations equations with large input data
Người báo cáo: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Robust solutions to storage loading problems under uncertainty
Người báo cáo: Lê Xuân Thanh

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Ubiquity of the weak Lefschetz property
Người báo cáo: Rosa M. Miró-Roig (University of Barcelona)

Xêmina Hình học tính toán
Tìm đường ít dốc ngắn nhất xấp xỉ giữa hai điểm trên địa hình
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Sandpiles and graph polynomial
Người báo cáo: Kevin Perrot (Université Aix- Marseille)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Robust solutions to storage loading problems under uncertainty
Người báo cáo: Lê Xuân Thanh

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Network models for Epidemics (Part 1)
Người báo cáo: Lê Chí Ngọc (ĐHBK Hà Nội)

Xêmina Giải tích
Quasi-equilibrium problems and fixed point theorems
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Tấn

Xêmina Xác suất và thống kê
Some problems on stochastic bifurcations
Người báo cáo: Đoàn Thái Sơn

Xêmina Phương trình vi phân
On the stability and global attractivity of solutions of fuzzy fractional partial differential equations
Người báo cáo: Hà Thị Thanh Tâm

Xêmina Giải tích
Creating very true quantum algorithms for quantum energy based computing
Người báo cáo: Đỗ Ngọc Diệp

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Phân tích độ nhạy của một bài toán tối ưu dưới nhiễu toàn thể
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Subschemes of the Border Basis Scheme
Người báo cáo: Martin Kreuzer ( Universität Passau)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Network models for Epidemics (Part 2)
Người báo cáo: Lê Chí Ngọc (ĐHBK Hà Nội)

Xêmina Xác suất và thống kê
Asymptotic sepration between solutions of Caputo fractional stochastic differential equations
Người báo cáo: Hoàng Thế Tuấn

Xêmina Giải tích
Intersection problem and Optimization theory
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Tấn

Xêmina Phương trình vi phân
Kakeya sets
Người báo cáo: Nguyễn Anh Tú

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Phân tích độ nhạy của một bài toán tối ưu dưới nhiễu toàn thể
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Counting unipotent Galois extensions
Người báo cáo: Nguyễn Duy Tân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Operation Simulation of Bac Hung Hai Irrigation System (Part 1)
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Doanh

Xêmina Xác suất và thống kê
Moderate deviations for critical Curie-Weiss model
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo

Tháng 8 2017

Xêmina Hình học tính toán
A Military Path Planning Algorithm Using Visualization and Dynamic GIS (tiếp tục)
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Xêmina Hình học tính toán
Method of multiple shooting for finding shortest descending paths on convex terrains
Người báo cáo: Nguyễn Nhật Anh

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the global strong solutions to the Navier-Stokes equations with large input data
Người báo cáo: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Hình học đại số
The non-archimedean SYZ fibration and the minimal model program
Johannes Nicaise (Imperial College, London)

Xêmina Nhóm đại số
Extremal Secant Varieties and Syzygies of Projective Surfaces
Người báo cáo: Markus Brodmann (Universität Zürich)

Xêmina Hình học tính toán
Tìm đường ít dốc ngắn nhất xấp xỉ giữa hai điểm trên địa hình
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Complex network modelling through graph editing problems
Người báo cáo: Christophe Crespelle (Université Claude Bernard Lyon 1)

Xêmina
Dynamics of the damped focusing radial Klein-Gordon equation
Người báo cáo: Giáo sư Genevieve Raugel (Univ. Paris-Sud, France)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới