HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 29 Tháng 9 2017
Thứ sáu 29 Tháng 9 2017
14:30 

Xêmina Xác suất và thống kê
Moderate deviations for critical Curie-Weiss model
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày