HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 29 Tháng 9 2017
Thứ sáu 29 Tháng 9 2017
14:30 

Xêmina Xác suất và thống kê
Moderate deviations for critical Curie-Weiss model
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới