HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 14 Tháng 9 2017
Thứ năm 14 Tháng 9 2017
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Network models for Epidemics (Part 1)
Người báo cáo: Lê Chí Ngọc (ĐHBK Hà Nội)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày