HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

28 Tháng 8 2017 - 03 Tháng 9 2017

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the global strong solutions to the Navier-Stokes equations with large input data
Người báo cáo: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Hình học đại số
The non-archimedean SYZ fibration and the minimal model program
Johannes Nicaise (Imperial College, London)

Xêmina Nhóm đại số
Extremal Secant Varieties and Syzygies of Projective Surfaces
Người báo cáo: Markus Brodmann (Universität Zürich)

Xêmina Hình học tính toán
Tìm đường ít dốc ngắn nhất xấp xỉ giữa hai điểm trên địa hình
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Complex network modelling through graph editing problems
Người báo cáo: Christophe Crespelle (Université Claude Bernard Lyon 1)

Xêmina
Dynamics of the damped focusing radial Klein-Gordon equation
Người báo cáo: Giáo sư Genevieve Raugel (Univ. Paris-Sud, France)

28 Tháng 8 2017 - 03 Tháng 9 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới