HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Asymptotic sepration between solutions of Caputo fractional stochastic differential equations
Người báo cáo: Hoàng Thế Tuấn

Thời gian: 14h, Thứ sáu 22/9/2017.
Địa điểm: Phòng Semina, Tầng 5 Nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: In this talk, we first establish a result on the global existence and uniqueness of solutions for Caputo fractional stochastic differential equations. Next, we show that the asymptotic distinct solutions likes a polynomial.

Trở lại

Công bố khoa học mới