HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 05 Tháng 10 2017
Thứ năm 05 Tháng 10 2017
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Operation Simulation of Bac Hung Hai Irrigation System (Part 2)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Vân

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới