HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Some problems on stochastic bifurcations
Người báo cáo: Đoàn Thái Sơn

Thời gian: 14h, Thứ sáu 15/9/2017.
Địa điểm: Phòng Semina, Tầng 5 Nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: In this talk, we discuss some problems on stochastic bifurcations from the two aspects: Topological bifurcation, Synchronization vs Chaos

Trở lại

Công bố khoa học mới