HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 29 Tháng 8 2017
Thứ ba 29 Tháng 8 2017
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the global strong solutions to the Navier-Stokes equations with large input data
Người báo cáo: Bùi Trọng Kiên

09:30 

Xêmina Hình học đại số
The non-archimedean SYZ fibration and the minimal model program
Johannes Nicaise (Imperial College, London)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới