HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 04 Tháng 10 2017
Thứ tư 04 Tháng 10 2017
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Bài toán bù ten-xơ
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Non-integrated defect relation, Uniqueness, and Dependence Problems for Meromorphic Mappings From Complete K\''ahler Manifolds into Projective Spaces
Người báo cáo: Nguyễn Thị Nhung (Đại học Thăng Long)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới