HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Extremal Secant Varieties and Syzygies of Projective Surfaces
Người báo cáo: Markus Brodmann (Universität Zürich)

Thời gian: 9h30, Thứ 4 ngày 30/8/2017
Địa điểm: Phòng 6, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới