HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 3 2016

Xêmina Phương trình vi phân
Mathematical models of electric circuits contain diodes
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hiên

Tháng 2 2016

Xêmina Phương trình vi phân
Zakharov system on the background of a line soliton
Người báo cáo: Lương Thái Hưng

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Việt - Hàn về Hình học Đại số
Tuần Châu, 17-19/02/2016

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Solution Stability of a Linearly Perturbed Constraint System and Applications
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền

Xêmina Hình học tính toán
A multiple shooting approach for finding approximately shortest paths on convex polytopes
Người báo cáo: Trần Tuấn Việt

Xêmina Phương trình vi phân
Mathematical models of electric circuits contain diodes
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hiên

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Solution Stability of a Linearly Perturbed Constraint System and Applications (cont.)
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền

Xêmina Phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng
Large - time behavior of solutions for damped hyperbolic equations involving strongly degenerate elliptic differential operators
Người báo cáo: Dương Trọng Luyện

Xêmina Hình học tính toán
A multiple shooting approach for finding approximately shortest paths on convex polytopes (cont.)
Người báo cáo: Trần Tuấn Việt

Xêmina Trung tâm đào tạo
Khái niệm độ đo phức
Người báo cáo: Nguyễn Huyền Mười

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
The second exponent of Weyl group is one plus the largest coefficient of the highest root
Người báo cáo: Trần Nhật Tân, Hokkaido University

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Đánh giá tổng - tích trên trường và vành hữu hạn
Người báo cáo: Đỗ Duy Hiếu

Hội nghị, hội thảo
IMH-SEAMS School on Algebraic Geometry
Hanoi February 29 - March 11, 2016

Tháng 1 2016

Xêmina Giải tích
Recovering a polynomial from its Julia set
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Xêmina Nhóm đại số
Lý thuyết Stacks
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Shortest paths and their properties in low dimensions (cont.)
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Hình học tính toán
One angle one split technique for finding the shortest paths on polyhedral surfaces
Người báo cáo: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Xêmina Hình học đại số
The DLP over finite fields, and quadratic curves, with their cryptographic, and arithmetic aspects.
Người báo cáo: Tuan-Thuong Dang

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Phương pháp phân cụm nửa giám sát mờ và ứng dụng
Người báo cáo: Trần Mạnh Tuấn

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Exponential stability of singular linear systems with mixed interval time-varying delays
Người báo cáo: Lê Huy Vũ

Xêmina Phương trình vi phân
Apriori estimates for solutions of the Dirichlet problem for elliptic nonsymmetric Monge-Ampere equations
Người báo cáo: Thái Thị Kim Chung

Xêmina Nhóm đại số
Lý thuyết Stacks
Người báo cáo: Nguyễn Thanh Tâm

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Quasi-equilibrium problems and fixed point theorems of l.s.c mappings
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Tấn

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
$F$-injectivity and Frobenius closure of ideals in Noetherian rings of characteristic $p>0$
Người báo cáo: Phạm Hùng Quý

Xêmina Hình học tính toán
C/C++ program and computations
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Chiến

Xêmina Trung tâm đào tạo
Không gian L^p
Người báo cáo: Nguyễn Nguyễn Trúc Đào

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Approximation of optimal trajectories and applications
Người báo cáo: Olivier Ruatta

Bài giảng viện
Homotopy invariants of manifolds: from H.Poincaré to nowadays
Người báo cáo: Prof. A.S.Mishchenko, Lomonosov Moscow State University

Xêmina Hình học đại số
Isogenies: Complex Theory

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Vài Bộ ba De Morgan cụ thể cho tập mờ trực cảm
Người báo cáo: Roãn Thị Ngân

Xêmina Nhóm đại số
Lý thuyết nhóm đại số: Cấu trúc của nhóm redutive và nửa đơn
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Phương pháp không lưới giải bài toán Elliptic
Người báo cáo: Đặng Thị Oanh

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
$F$-injectivity and Frobenius closure of ideals in Noetherian rings of characteristic $p>0$ (cont.)
Người báo cáo: Phạm Hùng Quý

Xêmina Trung tâm đào tạo
Không gian tích trong
Người báo cáo: Nguyễn Thị Trà My

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Product-from stochastic Petri nets
Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Thạch

Xêmina Hình học tính toán
An Implementation of Chen and Han's Shortest Paths Algorithm by Kaneva and O'Rourke (cont.)
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Hiểu thêm một số tính chất của t-chuẩn và t-đối chuẩn
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Hình học đại số
Isogenies: Algebraic Theory

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Polyhedral, conical and convex least-squares problems
Người báo cáo: J.-B Hiriart-Urruty

Xêmina Nhóm đại số
Lý thuyết nhóm đại số
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Phương pháp không lưới giải bài toán Elliptic (tt)
Người báo cáo: Đặng Thị Oanh

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Về đại số Leavitt L_{(m,n)}
Người báo cáo: GS. Phạm Ngọc Ánh, Alfred Renyi Institute of Math. Hungarian Academy of Sciences

Xêmina Trung tâm đào tạo
Khái niệm độ đo phức
Người báo cáo: Tạ Thị Huyền Trang

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Product-from stochastic Petri nets (part 2)
Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Thạch

Xêmina Hình học tính toán
An Implementation of Chen and Han's Shortest Paths Algorithm by Kaneva and O'Rourke (cont.)
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới