HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Network models for Epidemics (Part 2)
Người báo cáo: Lê Chí Ngọc (ĐHBK Hà Nội)

Thời gian: 9h30, ngày thứ 5, ngày 21 tháng 9 năm 2017
Địa điểm: Phòng 611 - 612, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt
Tóm tắt: In this talk, we survey some network models for epidemics, especially in diseases spreading and controlling. Advancements as well as challenges in research on theses model are also reviewed.

Trở lại

Công bố khoa học mới