HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 31 Tháng 8 2017
Thứ năm 31 Tháng 8 2017
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Complex network modelling through graph editing problems
Người báo cáo: Christophe Crespelle (Université Claude Bernard Lyon 1)

10:00 

Xêmina
Dynamics of the damped focusing radial Klein-Gordon equation
Người báo cáo: Giáo sư Genevieve Raugel (Univ. Paris-Sud, France)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới