HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 25 Tháng 10 2017
Thứ tư 25 Tháng 10 2017
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Generalized Polyhedral Convex Optimization Problems
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Local cohomology at the beginning
Người báo cáo: Ngô Việt Trung

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới