HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Local stability of solutions to optimal control problems governed by stationary Navier-Stokes equations and elliptic equations
Người báo cáo: Bùi Trọng Kiên

Thời gian: 9h00, Thứ 3 ngày 22/8/2017
Địa điểm: Phòng 6, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới